Kancelaria Notarialna    Bartłomiej Rakoca i Rafał Wasilewski Notariusze     Bydgoszcz ul Gdańska 128 Ip.    Tel. 52 524 00 35


  O NAS DOKUMENTY OPŁATY USŁUGI KONTAKT


• Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

• Sporządzanie aktów notarialnych m.in:
- umowy sprzedaży,
- umowy dożywocia,
- umowy darowizny,
- umowy przenoszące własność nieruchomości,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
- umowy przedwstępne,
- umowy zamiany,
- umowy warunkowe,
- umowy spółki,
- umowy o dział spadku,
- umowy o podział majątku wspólnego,
- umowy zniesienia współwłasności,
- testamenty,

• Sporządzanie poświadczeń
• Sporządzanie protestów weksli i czeków
• Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
• Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów
• Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
• Doręczanie oświadczeń
• Spisywanie protokołów
• Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
• Dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


(c) Kancelaria Notarialna Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Gdańska 128 Ip. , 85-021 Bydgoszcz, Czynne: Poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00